Objavljeno: 19. 08. 2020 - 1:52 / Pregledano 186 puta.
Obavijest za sve udruge

Ovim putem podsjećamo sve udruge o obvezi traženja pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (koje su stupile na snagu 1.9.2019.), sve pravne osobe (dakle i udruge), dužne su se u roku od godinu dana uključiti u sustav e-Kmunikacije pri Ministarstvu pravosuđa.

Sve potrebne informacije za traženje pristupa dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (e-komunikacija). Navedeno ministarstvo osigurava tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija, a dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi ekomunikacija@pravosudje.hr. 

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava:

  • Slanje podnesaka i priloga sudu
  • Zaprimanje sudskih pošiljaka
  • Udaljeni uvid u sudski predmet

Uputa za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju dostupna je OVDJE. 

Pravne osobe koje se u zadanom roku tj. do 1.9.2020.g. ne uključe u sustav e-Komunikacije, neće biti u mogućnosti komunicirati sa sudovima u e-obliku.  

Također, podsjećamo sve udruge da ukoliko nisu, podnesu zahtjev za upis u registar barem jedne adrese elektroničke pošte.  Obrazac na kojem se zahtjev podnosi propisan je Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 121/19). 

  Vijesti - Sve