Objavljeno: 18. 10. 2023 - 3:03 / Pregledano 472 puta.
Zaštita djece od seksualnog nasilja - primjena protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada RH je na sjednici održanoj 7. rujna 2023. donijela novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Ovim Protokolom su, uz obrazovne ustanove, obvezane i druge ustanove koje skrbe o djeci, kao i one koje pružaju usluge za djecu ili provode programe rada s djecom te koje organiziraju smještaj djece i aktivnosti za djecu (sportski klubovi, rekreativne aktivnosti, organizatori aktivnosti za djecu poput igraonica, odmarališta, kampova za djecu, udruge, poslovni subjekti i pravne osobe) da:

  • provjeravaju postoje li zapreke za rad s djecom prema odredbi Zakona o radu (čl. 19.b. Zakona o radu, NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), ali i i drugih posebnih propisa koji se odnose na područja njihova djelovanja, odnosno da pribave odgovarajuče uvjerenje iz kaznene evidencije te uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela koje predstavlja zapreku za rad,
  • senzibiliziraju i educiraju svoje djelatnike o seksualnom nasilju,
  • da provode preventivne programe,
  • pruže zaštitu i skrb u ostvarivanju prava i dobrobiti djeteta u slučajevima svih oblika seksualnog nasilja sukladno odredbama Protokola,
  • da nakon prijave sumnje na seksualno nasilje nad djetetom nadležnim tijelima (policija, ili državno odvjetnikvo i Hrvatski zavod za socijalni rad) o svojim postupanjima obavijeste nadležmo ministarstvo, pravobraniteljicu za djecu, nadležnog liječnika te ukoliko je riječ o nasilju nad djetetom s teškodama u razvoju i pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom.

Sve stručne osobe koje postupaju suldadno Protokolu dužne su osigurati suradnju s dnigim nadležnim tijelima kako bi se osiguralo kontinuirano postupanje, imenovati voditelja slučaja odnosno kontakt osobu za žrtvu, uspostaviti suradnju s drugim čimbenicima (organizacijama civilnog društva, obiteljskim savjetovalištima, zdravstvenim ustanovama te stručnjacima koji se bave problemom seksualnog nasilja) kako bi se osigurala pomoć i podrška žrtvi seksualnog nasilja te izraditi posebne i prilagođene planove postupanja u slučaju seksualnog nasilja.

Suldadno tome temeljem čl. 11. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) preporučamo da svi subjekti u okviru nadležnosti budu obaviješteni o obvezama koje proizlaze iz Protokola te da bude osigurana njegova primjena.

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Helenca Pirnat Dragičević, RH Pravobraniteljica za djecu

Dokumenti za preuzimanje

  Vijesti - Sve