Objavljeno: 07. 07. 2021 - 8:39 / Pregledano 383 puta.
Polugodišnje financijsko izvješće neprofitnih udruga - rok 30.7.2021.

Sportske udruge dio su neprofitnog sektora civilnog društva u čiji rad su uključeni entuzijasti, vizionari i općenito specifičnost je uključenost građana. Kako se u sportskoj praksi ponavlja slučaj gdje udruga  iz raznih razloga - novo osnovana udruga, udruga u mirovanju..., nije predala financijsko izvješće, na navedeno podsjećamo ovim putem. 

PR-RAS-NPF / Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca u sustavu dvojnog knjigovodstva i polugodišnji izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g. koji sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih sastavljaju i predaju:

 

1. Neprofitna organizacija od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina

2. Neprofitna organizacija osnovana ranijih godina kojoj je vrijednost imovine i/ili ukupni godišnji prihod veći od 230.000,00 kn

3. Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a|i se odlučila za vođenje dvojnog knjigovodstva.

Rok za predaju obrasca PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja.2021.g. za polugodišnje izvještaje.

Sa stranice FINE

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo, vaša obveza je sastaviti i predati u Finu godišnji izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF - godišnji izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.12. protekle godine. Rok za predaju toga obrasca u Finu je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. (2022.g.)

Neprofitne organizacije u sustavu jednostavnog knjigovodstva, uz godišnje izvještaje također su obvezne sastaviti i bilješke. Bilješke čuvate u vlastitoj evidenciji, ne predajete ih niti u Finu, niti u Ministarstvo financija.

Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama nemaju evidentirane podatke o imovini i obvezama, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti. Navedeno se odnosi i na novoosnovane neprofitne organizacije, bez obzira na Zakonom propisano obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva tijekom prve tri godine od osnivanja. Izjava o neaktivnosti sastavlja se na obrascu Izjava o neaktivnosti (obrazac IZJAVA-NPF) u roku od 60 dana od isteka poslovne godine za koju se Izjava daje i dostavlja se Ministarstvu financija – Registru neprofitnih organizacija, a ne Fini.

Uputa Ministarstva financija za predaju izvješća

  Vijesti - Sve