Objavljeno: 20. 03. 2020 - 8:21 / Pregledano 148 puta.
P R E P O R U K E krovnim športskim udruženjima/nacionalnim športskim savezima/lokalnim dionicima u športu

S obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom korona virusa SARS-CoV-2 koja za posljedicu ima otkazivanje svih predviđenih športskih natjecanja, kao i činjenicu o očekivanom smanjenju prihoda od igara na sreću za vrijeme trajanja epidemije, očekuje se racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima utemeljeno na načelima racionalnog korisnika državnog proračuna, a vodeči se prvenstveno interesom športa i športaša. Sukladno navedenom preporuka je da kao krovna udruga:

- omogućimo svojim članicama prenamjenu dodijeljenih sredstava s onih aktivnosti koje se zbog novonastale situacije neće moći provesti (npr. pripreme, natjecanja i međunarodne aktivnosti) na aktivnosti koje su nužne za njihovo neometano funkcioniranje;

- da zbog odgode natjecanja na kojima se potvrđuje kriterijski rezultat omogući produljenje važećih kategorizacija športaša na rok od tri mjeseca;

- da prolongiramo rokove za dostavu izvješća svojih članica;

- da provedemo i ostale mjere nužne za prevladavanje ove izvanredne situacije koje neće zahtjevati dodatna sredstva iz državnog proračuna, a rezultirat će ublažavanjem negativnih posljedica epidemije za šport i športaše.

Središnji državni ured za šport poduzeti će sve mjere kako bi financiranje krovnih športskih udruženja, a time posredno i svih nacionalnih športskih saveza, bilo i dalje neometano te usmjereno na prevladavanje ove krize. Sukladno čl.75.st.10. Zakona o sportu u suradnji s krovnim športskim udruženjima Središnji državni ured za šport omogučit će preraspodjelu odobrenih sredstava krovnim športskim udruženjima na način a se pokriju najveći gubici, s posebnim naglaskom na sufinanciranje stručnog rada, u odnosu na potencijalne viškove u odobrenim programima, a posebno sredstava planiranih za natjecanja i druge nacionalne i međunarodne aktivnosti i projekte koji se neće realizirati ili će se realizirati u smanjenom obimu.

Preporuka za realizaciju Programa javnih potreba iz proračuna lokalne i područne samouprave

Apelira se na sve dionike u sustavu sporta, a posebice one na regionalnoj i lokalnoj razini da u ovim teškim trenucima izađu u susret fleksibilnošću i razumijevanjem svim svojim subjektima u realiziranju njihovih obveza, a sukladno situaciji u kojoj se nalazimo na način da se omoguće prenamjene planiranih sredstava s onih aktivnosti koje se zbog izvanredne situacije neće moći provesti na aktivnosti koje su nužne za njihovo neometano funkcioniranje, Sukladno navedenom prepourka je jedinicama lokalne i područne samouprave da športske subjekte koji djeluju na njihovom području zbog neaktivnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa oslobode troškova korištenja športskih građevina koji su u vlasništvu JLPS za vrijeme trajanja epidemije.

SDUŠ upućuje sve predstavnike krovnih športskih udruženja i nacionalnih športskih saveza u Republici Hrvatskoj da se kod organiziranja rada svojih tijela i službi pridržavaju Uputa Ministarstva uprave 

Nacionalni stožer za civilnu zaštitu je s danom 19. ožujka 2020. godine donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

Potrebno se pridržavati svih mjera navedene Odluke, a posebno vam skrećemo pažnju na dio Odluke koji se odnosi na obustavu svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti preporuka Središnjeg državnog ureda za šport od 12. ožujka 2020. (https://sdus.gov.hr/vijesti/preporuka-sredisnjeg-drzavnog-ureda-za-sport/1223) osim u točci 2. Preporučuje se svim nacionalnim športskim savezima i krovnim športskim udruženjima planirati rezervne termine za odigravanje natjecanja odnosno planirati scenarije kraće sezone ili manjeg broja susreta.

Pozivamo vas da o svim daljnjim postupanjima redovito pratite sve informacije na web stranici www.koronavirus.hr te Središnjeg državnog ureda za šport (www.sdus.hr).

  Vijesti - Sve