Objavljeno: 14. 01. 2019 - 11:00 / Pregledano 209 puta.

Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo, kao i udruge koje vode dvojno knjigovodstvo, imaju obveze dostave slijedeći izvještaja:

- Za isplate oporezivih naknada vanjskim suradnicima - drugi dohodak, u 2018.g. (honorari..), Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2018.g. - dostavlja se Vanjskom suradniku najkasnije do 31. siječnja 2019.g.

- Godišnji financijski izvještaj za 208.g. u Finu (Ministarstvu financija RH) do 1. ožujka 2019.g.

- Bilješke uz financijsko izvješće za 2018.g. (samo za arhivu udruge) do 1. ožujka 2019.g.

- udruge koje su imale volontere - Godišnje izvješće organizatora financiranja elektroničkim putem nadležnom Ministarstvu socijalne skrbi do 31. ožujka 2019.g. 

- ukoliko je udruga ostvarila sredstva iz javnih izvora, uključujući sredstva državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave - dostavljaju obrazac PROR-POT ako drugim propisima ili aktima nije utvrđen detaljan sadržak i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Rok za dostavu je do 1. ožujka 2019.g. osim ako  je drugim propisima utvrđen raniji rok.

- Udruge koje su obveznici DVOJNOG KNJIGOVODSTVA također imaju obvezu popuniti UPITNIK o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola te akcijski plan koji se daje na informaciju najvišem tjelu upravljanja udruge, a isti je obvezno imati u arhivi sastavljeno s rokom najkasnije do 31. ožujka 2019.g.

  Natječaji - Sve