Objavljeno: 09. 02. 2018 - 1:53 / Pregledano 319 puta.

Zajednica sportova Ličko-senjske županije, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija u području sportskih aktivnosti od značenja za Ličko-senjsku županiju.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail 

zajednicasportova.lsz@gmail.com

1. Javni poziv (i upute za prijavitelje)

2. Zahtjev za sufinanciranje sportskih aktivnosti

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Izjava o partnerstvu

5. Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2018.g.

6. Primjer Ugovora o sufinanciranju

Uz navedene obrasce, udruge su dužne dostaviti:

- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja;

- Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge;

Udruge koje su se financirale iz Programa javnih potreba u sportu u 2017.g. dužne su Zajednici dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima.

Udruge koje ne dostave isto, neće moći aplicirati za sredstva namjenjena za 2018.g.

- Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2017.g. -

  Natječaji - Sve