Objavljeno: 16. 09. 2021 - 1:14 / Pregledano 530 puta.

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa u sportu LSŽ za 2021.g. - do isteka sredstava

Zajednica objavljuje treći dio Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2021.g. za nedodjeljena sredstva, a do isteka istih:

3. dio Javnog poziva za 2021.g.

Rokovi ovog Javnog poziva razlikuju se od navedenog u pozivu od 15.1.2021.g. (primjenjuju se rokovi iz ovog Javnog poziva)!

Prednost javljanja na ovaj javni poziv imaju sportski savezi Ličko-senjske županije. Savezi objedinjuju program svojih članica te ih objedinjene prijavljuju za svako programsko područje posebno.

Na Javni poiziv mogu se prijaviti i ostale udruge koje nemaju saveze uz uvjet da imaju sjedište i djeluju na području Ličko-senjske županije, da su članice Zajednice te da nisu iskoristile maksimalan dozvoljen traženi iznos po programskom području za 2021.g. kroz prethodni Javni poziv od 15.1.2021.g.

Detalji Javnog poziva nalaze se ovdje i u Javnom pozivu od 15.1.2021.g., a prijave se podnose na slijedećim obrascima:

- Prijavni obrazac Zahtjeva - 3. dio;

- Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

- Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo);

Ostala dokumentacija:

- Program rada za 2021.g. (ukoliko nije dostavljeno ranije u 2021.g.);

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja (ne starija od 60 dana);

- Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe prijavitelja (ne stariju od 12 mjeseci);

- Primjer Ugovora; (ukoliko prijedlog bude prihvaćen - ne dostavljati);

- Obrazac Izvještaja za 2021.g. (po okončanju projektnih aktivnosti dostavlja se ovjereno i popunjeno s privitcima u Zajednicu);

Dokumenti za preuzimanje

  Natječaji - Sve