Objavljeno: 15. 01. 2021 - 12:00 / Pregledano 703 puta.

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa u sportu LSŽ za 2021.g.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Kriterijima o sufinanciranju sporta Zajednice sportova Ličko-senjske županije, objavljujemo

Javni poziv

za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2021. godinu

U Proračunu Zajednice sportova Ličko-senjske županije za 2021. godinu predviđena su sredstva za financijsku potporu javnim potrebama u sportu. Prednost javljanja na ovaj javni poziv imaju sportski savezi Ličko-senjske županije. Savezi objedinjuju programe svojih članica te ih objedinjene prijavljuju za svako programsko područje posebno. Na Javni poziv mogu se prijaviti i ostale udruge koje nemaju svoje saveze uz uvjet da imaju sjedište i djeluju na području Ličko-senjske županije, te da su članice Zajednice.

Prijavitelji moraju biti upisani u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, imati uredno financijsko poslovanje te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane Javnim pozivom, odnosno Uputama za prijavitelje. Razdoblje provedbe prijavljenih programa je do kraja 2021.g.

Detalji se nalaze u Javnom pozivu s uputama za prijavitelje, a podnose na posebnim obrascima i to:

– Prijavni obrazac Zahtjeva;

– Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

Ostala dokumentacija sastoji se od:

– Obrazac Ugovora;

– Obrazac Izvještaja za 2021.g.;

 Uz navedene obrasce, udruge su dužne dostaviti:

- Program rada za 2021.g.;

- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja;

- Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge;

Udruge koje su se financirale iz Programa javnih potreba u sportu u prethodnom razdoblju, ukoliko nisu dostavile Izvješće neće moći aplicirati za sredstva namjenjena za 2021.g.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica sportova Ličko-senjske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa. Rokovi za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe sukladno kalendaru navedenom u Uputama za prijavitelje. Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Natječajna komisija Zajednice sportova Ličko-senjske županije. Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati. Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zajednicasportova.lsz@gmail.com

Postavljena pitanja i odgovori:

  • Koji su minimalni i maksimalni iznosi koji se mogu tražiti za financiranje projetka od strane saveza?
    • Savezi objedinjuju programe svojih članica te je moguće da zbirni iznos zahjeva iznosi više od navedenog pod točkom 1 - 1.3, - 5. Javnog poziva.Uvjet je da organizator aktivnosti (klub, savez / prijavitelj) može po pojedinom programskom području prijaviti aktivnosti koje ne prelaze zadane iznose. Npr. Savez može po području 2.2. - 2.2.1. Djelovanje saveza tražiti minimalno 800 i maksimalno 2.500 kn, dok npr. za područje 2.2.2. - sustav natjecanja, gdje je objedinio aktivnosti svoja 3 kluba može ukupno tražiti 3 x 7.000 kn, što ukupno iznosi 21.000 kn;
  • Moraju li klubovi koji imaju savez Zajednici sportova Lsž dostaviti potvrdu Porezne uprave, Uvjerenje o nekažnjavanju?
    • S obzirom da klubovi svoje programe predlažu savezima, navedene potvrde dostavljaju u svoj savez koji u njihovo ime prijavljuje program. Savezi preuzimaju odgovornost za klubove u ime kojih prijavljuju programe.
  Natječaji - Sve