Objavljeno: 28. 01. 2020 - 12:09 / Pregledano 1186 puta.

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa u sportu Lsž u 2020.g.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednica sportova Ličko-senjske županije objavljuje

Javni poziv

za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2020. godinu

U Proračunu Zajednice sportova Ličko-senjske županije za 2020. godinu predviđena su sredstva za financijsku potporu javnim potrebama u sportu.

Prednost javljanja na ovaj javni poziv imaju sportski savezi Ličko-senjske županije i udruge uz uvjet da imaju sjedište i djeluju na području Ličko-senjske županije, te da su članice Zajednice. Moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga, imati uredno financijsko poslovanje te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Svaka udruga može prijaviti i program u okviru ovog Poziva, za razdoblje provedbe do kraja 2020.g.

Detalji se nalaze u Javnom pozivu s uputama za prijavitelje, u skladu s Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Ličko-senjske županije, a 

prijave se podnose na posebnim obrascima i to:

– PRIJAVNI OBRASCI:

– Prijavni obrazac Zahtjeva za udruge/saveze (objedinjeno s posebnim karticama općih podataka)

– Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

– OSTALA DOKUMENTACIJA:

– Obrazac Ugovora

– Obrazac Izvještaja za 2020.g.

 Uz navedene obrasce, udruge su dužne dostaviti:

- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja;

- Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge;

Udruge koje su se financirale iz Programa javnih potreba u sportu u prethodnom razdoblju, ukoliko nisu dostavile Izvješće neće moći aplicirati za sredstva namjenjena za 2020.g.

 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica sportova Ličko-senjske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa.

Rokovi za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe sukladno kalendaru navedenom u Uputama za prijavitelje.

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Natječajna komisija Zajednice sportova Ličko-senjske županije.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zajednicasportova.lsz@gmail.com

  Natječaji - Sve