Objavljeno: 30. 01. 2024 - 11:40 / Pregledano 1052 puta.

Javni poziv za financiranje Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2024.g.

Zajednica sportova Ličko-senjske županije raspisuje Javni poziv za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2024. godinu.

Prijave se podnose na propisanim obrascima, a dostavljaju se osobno ili poštom na adresu;

Zajednica sportova Ličko-senjske županije

Kaniška 6, 53000 Gospić

ili

zajednicasportova.lsz@gmail.com (uz skeniranu ovjerenu prvu stranicu Zahtjeva),

a poziv je otvoren do 15.11.2024.g.

Prijave pristigle nakon tog datuma neće biti razmatrane.

Rokovi prijave po kojima će se sastajati Komisija za dodjelu sredstava su sljedeći:

I  rok:      1. ožujka 2024.

II rok:      10. svibnja 2024.

III rok:     28. lipnja 2024.

IV rok:     7. rujna 2024.

V rok:      1. listopada 2024.g.

VI. rok:     15. studeni 2024.g.

Zajednica zadržava pravo korigiranja planiranih rokova.
 

PROGRAMSKA PODRUČJA (moguće je prijaviti više programskih područja u okviru min / maks propisanih iznosa):

2.2.1. djelovanje županijskih sportskih saveza

2.2.2. sustav natjecanja

2.2.3. memorijalni turniri

2.4. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

2.5. popularizacija ženskog sporta

2.6. tjelesna kultura i sportske aktivnsoti osoba s invaliditetom

2.7. stručni rad u sportu

2.12. jednokratna pomoć

  Natječaji - Sve