Objavljeno: 07. 05. 2020 - 1:42 / Pregledano 352 puta.

Javni poziv sportskim savezima Ličko-senjske županije

U skladu s izvanrednim okolnostima, donosi se Odluka o izmjenama Javnog poziva u sportu za 2020.g. kako slijedi:

Rok natječaja:

III rok: 15. svibnja 2020.

Programska aktivnost:

2.2.1. Djelovanje županijskoh športskih saveza                30.000,00 kn

                               Najmanji, odnosno najveći iznos traženih sredstava za financiranje:

2.2.1. Djelovanje županijskih športskih saveza                1.000,00 – 7.000,00 kn

                               Prihvatljivi prijavitelji:

                               Sportski savezi sa sjedištem na području Ličko-senjske županije;

                               Ostalo:

Navedene izmjene nastale su zbog izvanrednih okolnosti u kojima uslijed neodržavanja sportskih natjecanja postoje troškovi koji se otežano mogu financirati. Savezi će sami raspolagati s navedenim sredstvima te o utrošku istih obvezni su dostaviti izvješće Zajednici sportova Ličko-senjske županije. S korisnicima će se potpisati ugovor o korištenju sredstava.

Ostali detalji Programa javnih potreba ostaju kako su navedeni u Javnom pozivu.

Dokumenti za preuzimanje

  Natječaji - Sve