Objavljeno: 19. 12. 2019 - 2:09 / Pregledano 483 puta.

Temeljem čl.8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opde dobro koje provode udruge (NN 26/15) te sukladno čl.32. Zakona o udrugama (NN 74/14), Zajednica sportova Ličko-senjske županije objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opde dobro koje provode udruge za 2020.g., a koji će se financirati u skladu s Financijskim planom Zajednice za 2020.g.

Dokumenti za preuzimanje

  Natječaji - Sve