Zajednica sportova Ličko senjske županije

 Kako bi mogli otvoriti dolje navedene dokumente potrebno je instalirati program Adobe PDF Reader, kojeg možete preuzeti ovdje.


TEMELJNI AKTI ZAJEDNICE
Format Naziv dokumenta   Link Preuzimanja
     
PDF Pravilnik o financiranu programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Lsž 19.12.2018. PREUZMI DOKUMENT
PDF Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju os.podataka 24.05.2018. PREUZMI DOKUMENT
PDF   Pravilnik o nagradama i priznanjima   6.8.2019. PREUZMI DOKUMENT 
       
STATUT
PDF STATUT  23.3.2016. PREUZMI DOKUMENT
PDF STATUT pročišćeni tekst - neslužbeno (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
PDF STATUT ZSLSŽ - 27.4.2007. (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
PDF Izmjene i dopune Statuta od 7.4.2014. (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
DOC POSLOVNIK o radu Skupštine 7.04.2014. PREUZMI DOKUMENT
 
GODIŠNJI AKTI
PDF Izvještaj o ostvarenju programa za 2017.g. PREUZMI DOKUMENT
PDF Izvještaj o ostvarenju programa za 2016.g. PREUZMI DOKUMENT
 
OBRASCI
OBRASCI ZAJEDNICE:
HTML Javni poziv za sufinanciranje u sportu u 2018.g.
     
ZA REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI:
HTML Pravilnik o registru sportskih djelatnosti
PDF Zahtjev za upis pravne osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
PDF Zahtjev za upis fizičke osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
PDF Zahtjev za izdavanje izvatka fizičke/pravne osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
    
OPĆI ZAKONSKI AKTI
PDF Vodić za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima (udruge.gov.hr)
HTML Zakon o sportu
HTML Zakon o udrugama
HTML Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
PDF Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe (NN 26/15)
   
- Ministarstvo financija -
HTML Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
   
PDF Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15)
PDF Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN 25/17)
PDF Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
PDF Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 67/17)
PDF Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih  organizacija (NN 119/15)
   
HTML FINA - Neprofitne organizacije (obrasci i propisi za predaju financijskih izvještaja - NOVO
XLS Izjava o neaktivnosti
XLS Obrazac PROR-POT
HTML Registar neprofitnih organizacija (linkovi, obrasci, upute)
XLS Uputa o načinu evidentiranja poslovnih promjena kod prijelaza iz sustava dvojnog na sustav jednostavnog knjigovodstva
XLS Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
XLS Uputa za popunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
XLS Računski plan za neprofitne udruge
XLS Stope amortizacije
PDF Metodologija izrade financijskog plana te izmjena i dopuna financijskog plana
PDF Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije
 
AKTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
PDF Nomenklatura sportova Hrvatskog olimijskog odbora