Kako bi mogli otvoriti dolje navedene dokumente potrebno je instalirati program Adobe PDF Reader, kojeg možete preuzeti ovdje.


TEMELJNI AKTI ZAJEDNICE
Format Naziv dokumenta   Link Preuzimanja
PDF Pravilnik o nagradama i priznanjima  28.12.2015. PREUZMI DOKUMENT
       
STATUT
PDF STATUT  23.3.2016. PREUZMI DOKUMENT
PDF STATUT pročišćeni tekst - neslužbeno (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
PDF STATUT ZSLSŽ - 27.4.2007. (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
PDF Izmjene i dopune Statuta od 7.4.2014. (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
DOC POSLOVNIK o radu Skupštine 7.04.2014. PREUZMI DOKUMENT
 
GODIŠNJI AKTI
PDF Financijsko izvješće za 2016.g. PREUZMI DOKUMENT
 
OBRASCI
OBRASCI ZAJEDNICE:
     
ZA REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI:
PDF Zahtjev za upis pravne osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
PDF Zahtjev za upis fizičke osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
PDF Zahtjev za izdavanje izvatka fizičke/pravne osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
    
OPĆI ZAKONSKI AKTI
PDF Vodić za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima (udruge.gov.hr)
HTML Zakon o sportu
HTML Zakon o udrugama
HTML Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
HTML Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija
HTML Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
PDF Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe (NN 26/15)
HTML Pravilnik o registru sportskih djelatnosti
PDF Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije
 
AKTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
PDF Nomenklatura sportova Hrvatskog olimijskog odbora