Kako bi mogli otvoriti dolje navedene dokumente potrebno je instalirati program Adobe PDF Reader, kojeg možete preuzeti ovdje.


TEMELJNI AKTI ZAJEDNICE
Format Naziv dokumenta   Link Preuzimanja
PDF Pravilnik o nagradama i priznanjima  28.12.2015. PREUZMI DOKUMENT
       
STATUT
PDF STATUT  23.3.2016. PREUZMI DOKUMENT
PDF STATUT pročišćeni tekst - neslužbeno (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
PDF STATUT ZSLSŽ - 27.4.2007. (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
PDF Izmjene i dopune Statuta od 7.4.2014. (do 23.3.2016.) VAN SNAGE PREUZMI DOKUMENT
DOC POSLOVNIK o radu Skupštine 7.04.2014. PREUZMI DOKUMENT
 
GODIŠNJI AKTI
PDF Izvještaj o ostvarenju programa za 2017.g. PREUZMI DOKUMENT
PDF Izvještaj o ostvarenju programa za 2016.g. PREUZMI DOKUMENT
 
OBRASCI
OBRASCI ZAJEDNICE:
HTML Javni poziv za sufinanciranje u sportu u 2018.g.
     
ZA REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI:
HTML Pravilnik o registru sportskih djelatnosti
PDF Zahtjev za upis pravne osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
PDF Zahtjev za upis fizičke osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
PDF Zahtjev za izdavanje izvatka fizičke/pravne osobe PREUZMI OBRAZAC ZAHTJEVA
    
OPĆI ZAKONSKI AKTI
PDF Vodić za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima (udruge.gov.hr)
HTML Zakon o sportu
HTML Zakon o udrugama
HTML Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
PDF Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe (NN 26/15)
   
- Ministarstvo financija -
HTML Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
   
PDF Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15)
PDF Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN 25/17)
PDF Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
PDF Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 67/17)
PDF Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih  organizacija (NN 119/15)
   
XLS Objedinjeni financijski izvještaj neprofitnih organizacija
XLS Izjava o neaktivnosti
XLS Obrazac PROR-POT
HTML Upute za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
HTML Registar neprofitnih organizacija (linkovi, obrasci, upute)
XLS Uputa o načinu evidentiranja poslovnih promjena kod prijelaza iz sustava dvojnog na sustav jednostavnog knjigovodstva
XLS Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
XLS Uputa za popunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
XLS Računski plan za neprofitne udruge
XLS Stope amortizacije
PDF Metodologija izrade financijskog plana te izmjena i dopuna financijskog plana
PDF Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije
 
AKTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
PDF Nomenklatura sportova Hrvatskog olimijskog odbora