Zajednica sportova Ličko senjske županije

Zbog neusvajanja proračuna Ličko-senjske županije, temeljem čl. 42. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) propisano je privremeno financiranje koje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici proračuna ne smiju povećati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine niti smiju preuzimati nove obveze.

Opširnije...