U skladu sa Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljujemo Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2016.g.

 

Godišnji plan natječaja