Zajednica sportova Ličko senjske županije

Sukladno odredbama Statuta Zajednice sportova Ličko-senjske županije i odredbama Pravilnika o nagradama i priznanjima, otvara se NATJEČAJ za prijavu kandidata i izbor najboljih sportaša, sportašica, sportskih udruga i sportskih djelantnika Ličko-senjske župaije za 2016.g.

- Poziv sa uvjetima Natječaja se nalazi u prilogu, kao i Pravilnik o nagradama u sportu.

- Kandidature se primaju isključivo na priloženom obrascu, u skladu sa uvjetima, rokovima i predviđenom načinu dostave kandidatura.

- TEKST NATJEČAJA

 - PRAVILNIK O NAGRADAMA U SPORTU

 - OBRAZAC ZA NOMINACIJU