Zajednica sportova Ličko senjske županije

Poštovani, 

slijedom zaključka sa Kolegija tajnika nacionalnih sportskih saveza  održanog 20. ožujka 2018. godine HOO je uputio dopis Ministarstvu turizma RH vezano uz primjenu Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Zatražen je sastanak kao i odgovarajuće mišljenje nadležnog Ministarstva. O tome je obaviješten i Središnji državni ured za šport.

Naime, određene dileme oko primjene navedenog Zakona uslijedile su nakon mišljenja Ministarstva turizma od 20. ožujka 2018. godine pod nazivom: Sportska udruga i pripreme za sportaše, kao i same odredbe članaka 62.,68. i dr. iz Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Odredba članka 62.navedenog Zakona navodi da udruge mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih statutom ili drugim općim aktom o osnivanju pružiti usluge organizacije putovanja (paket aranžman i izlet) isključivo za svoje članove, s tim da paket aranžman može trajati do dva dana, uključujući jedno noćenje, i to najviše tri puta godišnje. Također odredba istog članka navodi da su udruge obvezne pridržavati se obveza pružatelja usluga u turizmu iz ovog Zakona, što bi za sportske udruge moglo značiti da za organizaciju putovanja, smještaja, prehrane i sl. sportska udruga treba angažirati turističku agenciju. Kako primjena ovog Zakona ne bi otežala poslovanje sportskih udruga i uzrokovala dodatne troškove u organizaciji priprema i natjecanja HOO se založio da se utvrdi odgovarajuće mišljenje Ministarstva turizma u odnosu na primjenu navedenog Zakona.

HOO je u dopisu Ministarstvu turizma napomenuo da putovanje članova sportske udruge u svrhu obavljanja zadaća na pripremama i natjecanju, ima značaj službenog putovanja u svrhu izvršenja djelatnosti sportske udruge, neovisno o tome da li se radi o Hrvatskom olimpijskom odboru, nacionalnom sportskom savezu ili sportskom klubu. Svaki od ovih pravnih osoba u sustavu sporta ima svoju točno utvrđenu sportsku djelatnost i kada se organiziraju pripreme ili odlazak na natjecanje, to nije izlet, već je to putovanje radi obavljanja posla, određene zadaće sportske udruge u sportskoj djelatnosti u sustavu sporta Republike Hrvatske. Kada putuju sportaši na pripreme i natjecanje razvidno je da se ne radi o turističkom poslovanju, jer se za putovanje i sudjelovanje na pripremama ili natjecanju sredstva osiguravaju od strane sportske udruge, u pretežnoj mjeri kao realizacija programa javnih potreba u sportu na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini, sukladno odredbama Zakona o sportu, za što se sredstva u pravilu osiguravaju iz Državnog proračuna ili proračuna na županijskoj ili lokalnoj razini, a u određenoj mjeri i iz vlastitih sredstava sportske udruge. Sredstva za organizaciju putovanja dio su troškova priprema ili natjecanja, ne tereti sportaše osobno, već troškove realizacije programa sportske udruge, što potvrđuje da se radi o službenom putu, a ne paket aranžmanu ili izletu.

Sukladno navedenom, uz veliko razumijevanje Ministarstva turizma dostavljeno je njihovo mišljenje od 11. travnja 2018. godine.

Navedenim mišljenjem, Ministarstvo turizma navodi da odlazak sportaša, članova športskih udruga na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini na pripreme i natjecanja u organizaciji HOO-a, nacionalnih sportskih saveza ili sportskih klubova, koji je financirana od strane HOO-a, nacionalnih sportskih saveza ili sportskih udruga nije paket aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, s obzirom da su putovanja dio pripreme ili natjecanja sportaša kojim isti izvršavaju djelatnost sportskih udruga, saveza ili HOO-a, niti su sportaši putnici u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

 

Sukladno navedenom sportske udruge u obavljanju svoje osnovne zadaće provedbe programa priprema i natjecanja ne podliježu obvezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te imajući u vidu mišljenje Ministarstva turizma, koje se nalazi u prilogu, obavještavamo sve članove HOO-a o ovom mišljenju, s preporukom da o istom izvijeste svoje članice.

 S poštovanjem,

Tajništvo HOO-a

Sportska Hrvatska

Imamo 25 gostiju i nema članova online