Zajednica sportova Ličko senjske županije

Zajednica sportova Ličko-senjske županije, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija u području sportskih aktivnosti od značenja za Ličko-senjsku županiju.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail 

Opširnije...